Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i vår affärs-verksamhet. Det innebär att vi ständigt strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom alla led, främja god affärsetik och stärka människors välmående!

Agenda 2030

Vi arbetar utifrån FN:s globala mål, Agenda 2030, och våra pågående fokusmål är:

- 2023 söka efter mer hållbara material gällande förpackningar, innehåll samt komponenter.

- 2023 minskat vårt plastavfall med 75 %

- Kommunicera med våra leverantörer, kunder och andra intressenter om vårt hållbarhetsarbete med syfte att nå alla parters hållbarhetsmål. Hur kan vi hjälpa varandra och lära av varandra?

Skogsprojekt i Tanzania 

Vi är engagerade i ett skogsprojekt i Tanzania där vi klimatkompenserar för vår verksamhet genom att plantera skog.

Skogsprojektet ligger i Bukoba, en stad i nordvästra Tanzania. Projektet innefattar även ett sågverk. Mer information om sågverket och projektet finns på sidan www.kagera.se